De genealogie van Marit Terweij

Programma

Eind jaren ʼ90 van de vorige eeuw heb ik een eigen toepassing gemaakt in
MS Access omdat ik niet tevreden was over de genealogische programma's die toen beschikbaar waren. Hieronder zijn screenshots te zien van kwartierstaat, parenteelstaat, gezinsblad en een gezinsblad met pop-ups van memovelden.
Met muisklikken kan door de schermen genavigeerd worden en geswitcht worden tussen de schermen. Er zijn zoekfuncties, pop-ups met persoons-
gegevens en de schermgeschiedenis wordt bewaard.

MS Access is de relationele database binnen het Office-pakket. Er kan bijzonder veel mee, maar het is geen intelligente programmeeromgeving. Alle onderdelen moeten voorbereid zijn om vervolgens te verbergen wat in een bepaalde situatie niet nodig is. Een intelligent programma maakt onderdelen pas aan op het moment dat ze nodig zijn. Om de zaak hanteerbaar te houden, heb ik beperkingen moeten aanbrengen:
• Het aantal partners per individu is beperkt tot maximaal 3 partners.
• Het aantal kinderen per gezin is beperkt tot maximaal 15 kinderen.
• Het hoogste Kekulé-nummer is 32767; 15 generaties is het maximum.
Dit betekent dat ik een enkele keer tegen de grenzen van mijn applicatie aan liep.
Op dit moment bevat de database 21.858 individuen. Drie personen hadden vier partners, één persoon zelfs vijf. De minst belangrijke partners (geen kinderen, alleen doodgeboren kinderen, niet gehuwd, kortstondige relatie) heb ik weg-
gelaten en opgenomen in een voetnoot.
Viermaal kwam het voor dat rekening gehouden moest worden met meer dan
15 kinderen, waarbij meestal volledig verschillende partnerparen betrokken waren. In drie gevallen konden via een work around de kinderen verdeeld worden over meerdere schermen (verschillende partnerparen per scherm). In één geval heb ik doodgeboren kinderen opgenomen in een noot.

Het werd pas echt een probleem toen ik aansluiting vond bij een genealogie die terugging tot het jaar 1330. Voor zes generaties met zestien namen zou ik 4.128.762 vakjes extra moeten reserveren en vervolgens verbergen op 16 vakjes na. Toen werd het tijd om over te stappen op een echt genealogie-
programma: RootsMagic. Voorlopig gebruik ik dit programma en mijn eigen applicatie naast elkaar.
Voor specifieke taken zoals consistency-checks, het toekennen van living flags, het controleren van GEDCOM-bestanden, het maken van de website enz. gebruik ik een groot aantal andere programma's.

Kwartierstaat met pop-up persoonsgegevens

kwartierstaat

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Parenteelstaat met pop-up persoonsgegevens

kwartierstaat

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Persoons- en gezinsblad

kwartierstaat

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Persoons- en gezinsblad met pop-ups memovelden

kwartierstaat

Klik op de afbeelding voor een vergroting.