De genealogie van Marit Terweij

Parenteelstaat

In een parenteelstaat zijn de nakomelingen van een voorouder of van een voor-
ouderpaar opgenomen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. De parenteel-
staat is het tegenovergestelde van de kwartierstaat en is schematisch weer te geven als een staande driehoek:

parenteelstaat

Een parenteelstaat begint bovenaan met een voorouder of een voorouderpaar. Dan volgen de kinderen met hun eventuele partners. Vervolgens de kleinkinderen met hun eventuele partners. Enzovoort. Ook eerdere en latere huwelijken en relaties en de kinderen daaruit, worden opgenomen, zolang het maar familie is en dat mag heel ruim opgevat worden.
Het zal duidelijk zijn dat de parenteelstaat veel grilliger is dan de kwartierstaat. Sommige individuen overlijden op jonge leeftijd of ongehuwd, zonder kinderen na te laten. Anderen trouwen meerdere keren of hebben meerdere relaties en laten uit al hun huwelijken en relaties kinderen na.
Ook in de parenteelstaat zullen niet alle takken volledig en tot in onze tijd te volgen zijn door gebrek aan bronnen (parenteelverlies). Paren met gemeen-
schappelijke voorouders komen in de parenteelstaat nog veel vaker voor dan in de kwartierstaat, door het veel groter aantal individuen (parenteelherhaling).
Een willekeurige, kleine parenteelstaat zou er als volgt uit kunnen zien:

parenteelstaat

In genealogische computerprogramma's wordt de parenteelstaat meestal tekstueel weergegeven in de vorm van een geredigeerde lijst en niet in een grafische vorm zoals hierboven: het is gewoon te gecompliceerd.

Overlap

In deze genealogie zijn parenteelstaat en kwartierstaat gecombineerd. Er moet dan rekening gehouden worden met twee bijzondere omstandigheden.
Allereerst worden er parentelen gemaakt van alle oudste voorouderparen in de kwartierstaat. De kwartierstaat van mijn dochter telt op dit moment zo'n 100 oudste voorouderparen, dat zijn dus evenzoveel parenteelstaten.
Ten tweede, mijn dochter komt in alle parenteelstaten voor, want het zijn paren-
telen van haar directe voorouders. Er is sprake van overlap. Aan de top staat een voorouderpaar dat alleen in de eigen parenteelstaat voorkomt. Mijn dochter staat aan de basis en komt in alle parentelen voor. Haar ouders zullen ieder in ongeveer de helft van de parentelen voorkomen, haar grootouders ieder in ongeveer een kwart. Enzovoort. Als we even geen rekening houden met de grilligheid van parenteelstaten, kan het er schematisch als volgt uitzien:

parenteelstaat