De genealogie van Marit Terweij

Genealogie

Het combineren van kwartierstaat en parenteelstaat is in oudere literatuur omstreden. De essentieel verschillende benaderingswijzen zouden strijdig zijn. Deze website vormt op zijn minst een krachtig tegenargument. De werkelijke reden moet zijn geweest, dat in die tijd genealogie op papier gebeurde en dan wordt een combinatie van kwartier- en parenteelstaat al gauw erg gecompliceerd. Het gebruik van de computer ondervangt dit probleem voor een groot deel, maar het blijft ingewikkeld.
Toch werd ook in het computerloze en het computerarme tijdperk rekening gehouden met de combinatie van kwartier- en parenteelstaat. In een nieuwsbrief van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (3e jaargang, nummer 1, januari-februari-maart 2003) wordt de term sibbentafel gedefinieerd als: de combinatie van voorgeslachten en nageslachten, compleet verwantenoverzicht.
Ook Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1995), geeft een definitie van sibbentafel, weliswaar vaag, maar toch goed van toepassing op de combinatie van kwartier- en parenteelstaat. Overigens, diezelfde Vlaamse Vereniging voor Familiekunde gebruikt de term sibbentafel ook als synomiem voor parenteelstaat.
In andere taalgebieden ben ik geen woorden tegengekomen voor de combinatie van kwartier- en parenteelstaat.

sibbentafel

Sibbenkunde en sibbentafel zijn wat ouderwets. Genealogie is tegenwoordig de algemene benaming voor het onderzoek naar voorouders. Het zou ook een goede aanduiding kunnen zijn voor sibbentafel, ware het niet dat genealogie ook al de beperkte betekenis heeft van stamreeks met uitsluitend nakomelingen in mannelijke lijn. Jammer. Toch wil ik hier een lans breken om de term genealogie ook te gebruiken voor de combinatie van kwartierstaat en parenteelstaat.
Het Nederlandse woord sibbe komt waarschijnlijk van het Duitse Sippen en is ook te herkennen in het Engelse sibling.

De wolk van verwantschap

Als rekening wordt gehouden met de grilligheid door verlies en herhaling (bij kwartieren en parentelen) en met overlap (bij parentelen), dan is een genealogie geen duidelijk afgebakend geheel, maar meer een wolk van aan elkaar en aan de proband gerelateerde verwanten: de wolk van verwantschap. genealogie