De genealogie van Marit Terweij

Privacy

Van personen geboren of vermoedelijk geboren na 1900 vermeld ik alleen:
de namen, de familierelaties, de gebeurtenissen die bekend zijn en per gebeurtenis een jaartal. Géén datums, plaatsnamen, beroepen, adressen, noten en bronnen.

Ieder die geen prijs stelt op vermelding van zijn of haar naam op deze website, kan contact met mij opnemen. Uw gegevens worden dan onmiddellijk van de website verwijderd.