De genealogie van Marit Terweij

Verklaring van familienamen

Het Meertens Instituut (Het Bureau van J.J.Voskuil) heeft een uitgebreide databank met Nederlandse familienamen die online te raadplegen is. Veel familienamen uit deze genealogie zijn daarin terug te vinden. Verklaring van de naam en de componenten, beschrijving van kenmerken en varianten, spellingdetails (bijvoorbeeld de ij/y), geografische spreiding, vermeldingen, literatuuropgaven, enzovoort.
Door te klikken op de namen hiernaast wordt u doorgestuurd naar de databank.
De pagina met de betreffende familienaam verschijnt in een apart venster. In dit venster kunt u doorklikken op de hyperlinks en zoekfuncties van de databank. Om terug te keren naar de genealogie sluit u het venster.

De Nederlandse Familienamenbank is een aantal jaren geleden door het Meertens Instituut overgedragen aan het Centraal Bureau voor Genealogie.