De genealogie van Marit Terweij

Introductie Introduction

Welkom bij de genealogie van mijn dochter Marit Terweij. Ik ben Jan Terweij, haar vader, vanaf 1978 bezig met stamboomonderzoek. De website is voor het eerst gepubliceerd in januari 2003. In 2020 waren er 26.882 namen opgenomen.
Uitgaande van de kwartierstaat van mijn dochter, worden de parenteelstaten weergeven van alle oudste leden in de kwartierstaat. Nog niet alle parenteel-
staten zijn hier beschikbaar. Zij zijn wel te vinden op GenealogieOnline en Geneanet.
Dit is een hybride website, dat wil zeggen:
 de genealogische pagina's zijn in het Engels,
 de inhoud, inclusief de toelichting is in het Nederlands,
 noten zijn in het Nederlands, sommige in het Engels of in de taal waarin zij werden gevonden,
 geografische namen zijn in de taal van het land van oorsprong of volgens de internationale spellingsregels voor plaatsnamen,
 beroepen worden vermeld zoals ze zijn aangetroffen.
De website kan het beste bekeken worden op een 22"-breedbeeldscherm met een resolutie van 1680 x 1050.


Welcome at the genealogy of my daughter Marit Terweij. I am Jan Terweij, her father, since 1978 working on this genealogy. This website is first publiced in January 2003. In 2020 the website included 26,882 names.
Descendant charts are displayed of all oldest members in the ancestor chart of my daughter. Not all desdendant charts are available yet. However, they can be found at GenealogieOnline and Geneanet (both in English).
This is a hybrid website, which means:
 the genealogical pages are in English,
 the inhoud (contents), including the toelichting (explanation) are in Dutch,
 notes are in Dutch, some in English or in the language in which they were found,
 geographical names are in the language of the originating country or according to the international spelling rules for place names,
 occupations are listed as they were found.
This website is best viewed on a 22" wide screen with a 1680 x 1050 resolution.